תנאי שימוש

תנאי השימוש הבאים תקפים עבור כל הניגשים אל האתר www.myanmar.co.il (להלן- "האתר"), על שירותיו השונים, מבלי יוצאים מן הכלל. מעצם היותך משתמש באי-אילו מהשירותים המוצעים על-ידי האתר, הינך מצהיר על כך שאתה יודע, מבין ומסכים לכל תנאי השימוש ללא יוצא מן הכלל. במידה ואינך מסכים לאי-אילו מן הסעיפים המופיעים באתר, הינך מתבקש לעזוב את האתר מיידית מבלי לעשות בו שימוש כלשהו.

תיאור תנאי השימוש:

 1. בעלי האתר, מקימיו, וכותביו  (להלן: "ספקי השירות") מחזקים בזכויות לערוך שינויים, להוסיף ו/או לגרוע מתכניו ושרותיו של האתר המוצעים הן בחינם והן בתשלום. שינויים בתוכנו של האתר עשויים להופיע ללא הודעה מוקדמת.
 2. חלק מהתכנים באתר נכתבו ונשלחו על-ידי גולשי האתר. המידע המופיע בתכנים הללו היינו מייצג את דעתו האישית של הגולש ואינו בהכרח עולה בקנה אחד עם דעתם של ספקי השירות. לכן, יש להתייחס אליו בערבון מוגבל.
 3. כל המידע הנמצא באתר, על גווניו השונים, מוצע לגולשים בהתנדבות. קריאת התכנים באתר אינה תחליף להתייעצות עם בעל מקצוע. במידה ויחליט הגולש לאתר לבצע רעיון כלשהו, הוא מבצע זאת על סיכונו האישי.
 4. האתר אינו אחראי לכל נזק אשר יגרם כתוצאה של שימוש במידע המופיע באתר, בין אם לגולש ו\או לצד שלישי כלשהו.
 5. ספקי השירות מספקים לעיתים קישורים למקורות חיצוניים אשר מחוץ לכתובתו של האתר. קישורים אילו מוגשים לכם ואינם מהווים המלצה כלשהי על אופיו של אתר היעד, טיבו ו\או אמינותו. אין ביכולתם של ספקי השירות שליטה על תוכנו של האתר המקושר. משתמש הניגש לקישורים היוצאים מהאתר, עושה זאת על דעת עצמו ואחריותו הבלעדית.
 6. האתר, על תוכנו ושירותיו השונים, שייך לספקי השירות. ספקי השירות מחזיקים את כל הזכויות לקניין רוחני זה.
 7. מעצם הגעתך אל האתר, מוענקת לך האפשרות לגלוש לחלקיו השונים ולצפות בהם בהתאם למגבלות המוטלות. הרשאת הצפייה ניתנת על ידי הורדה זמנית של המסמכים אל מחשב המשתמש. תכניו של האתר מוגנים על-פי חוקי זכויות היוצרים. לא ניתן לעשות כל שימוש בשירותיו של אתר זה ללא אישור מפורש בכתב של בעלי האתר.
 8. כל תוכן שגולש העלה ו/או יעלה לאתר , ובכלל זה (בין היתר) מילים, תמונות, וידאו, תכני שמע (קול), תוכנה, שילוב של וידיאו ותכני שמע, או כל חומר אחר ("תכני גולש" או "תוכן שגולש מעלה לאתר" וכדומה), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדיות של הגולש שהעלה אותו ו/או מסרה אותו לצורך העלאה לאתר.
 9. האתר רשאי להציג את תכני הגולשים באתר ובאתרים עמם הוא מצוי בשיתוף פעולה.
 10. האתר רשאי לבצע בתכנים כל פעולה טכנית הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר, הפעלת האתר, הצגת התכנים באתר ולצורך מימוש ההרשאות המפורטות בסעיף זה (לרבות בין היתר הקלטה, העתקה, אחסון, המרה ושידור).
 11. האתר רשאי לעשות שימוש בתכני הגולש לצורך יחסי ציבור.
 12. כמו כן האתר רשאי לעשות בתכני הגולש שימושים נוספים על פי שיקול דעתו, ככל שהם סבירים או מקובלים בתחום תכני הגולשים באינטרנט. יחד עם זאת, לא נעשה בתכנים שימושים שאינם סבירים או מקובלים.
 13. אין להעתיק, לשכפל או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי בלא קבלת הסכמתה של האתר בכתב ומראש.
 14. תקנוני השימוש באתר עשויים להשתנות מעת לעת וללא התראה מוקדמת. על המשתמש להכנס מעת לעת ולוודא שהתקנון מוסכם על דעתו.
 15. הבהרה: כל העושה שימוש במידע ובתכנים הנ"ל, עושה זאת על אחריותו האישית בלבד. אין הנהלת האתר אחראית לשימוש אשר נעשה ע"י הגולשים בתכנים ובמידע, ו/או לכל נזק אשר נגרם כתוצאה משימוש ישיר או עקיף בהם.

נבחרים

בריכה טבע...

0 חוות דעת

נוי נוי

1 חוות דעת אחת

Mount zwegabin ה...

0 חוות דעת

מיסטר שיי...

0 חוות דעת

Once in yangon ho...

0 חוות דעת

עוד מקומות נבחרים
קבוצת מטיילים במיאנמר בפייסבוק